Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy w dniu 8.09.2017 r.

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy w dniu 8.09.2017 r.

29.08.2017
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 z późn.zm) zawiadamiam, że na dzień, 8 września 2017 r.(piątek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 lipca 2017 r.

 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 27 lipca 2017 r.

 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wólka

 2. przyjęcia przez Gminę Wólka zadania zarzadzania publiczną droga powiatową
  Nr 2224L Lublin-Wólka Lubelska- Pliszczyn-Sobianowice na odcinku od km 7+471 do km 8+589 w miejscowości Sobianowice na terenie Gminy Wólka

 3. wspólnej realizacji zadania pod nazwa „Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2017”,

 4. udzielenia przez Gminę Wólka pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chojnice,

 5. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wólka na lata 2017-2022,

 6. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka w jej granicach administracyjnych,

 7. zmian w budżecie gminy na 2017 r.,

 8. wieloletniej prognozy finansowej.

 

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 05.09.2017 r. godz.8.30

 2. Komisja Budżetowa na dzień 05.09.2017 r. godz. 9.00

 3. Komisja Rolnictwa na dzień 05.09.2017 r. 9.30

 

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

 

Załączniki: 

Zawiadominienie o XXXVII sesji RG w dniu 8.09.2017 r. [pdf, 18,7kb]

Powrót