Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXVI nadzwyczajnej...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

26.07.2017
a podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 27 lipca 2017 r. (czwartek) godz. 17.00, zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w spawie:

    1. Zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
  4. Zamknięcie obrad.

Ustalam posiedzenia Komisji;

  1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 27.07.2017 r. godz. 15.45

  2. Komisja Budżetowa na dzień 27.07.2017 r. godz.15.45


Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.


Przewodniczący Rady Gminy Wólka
Józef Madoń
 
Zawiadomienie o XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy [PDF, 112KB]
Powrót