Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy

12.07.2017
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 z późn.zm) zawiadamiam, że na dzień, 20 lipca 2017 r.(czwartek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,

 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 2379 obręb Turka)

  2. zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 1. Stanowisko Rady w sprawie pisma z dnia 19.06.2017 r.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 3. Wolne wnioski.

 4. Zamknięcie obrad.


Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rolnictwa na dzień19.07.2017 r. godz.8.30

 2. Komisja Budżetowa na dzień 19.07.2017 r. godz. 9.00


Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy

 Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy [PDF, 240 KB]
Powrót