Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy

24.03.2016
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(tj. Dz. U z 2015r. poz.1515 z późn.zm.) zawiadamiam, że na dzień 31 marca 2016 r. (czwartek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wólka w roku 2016,
  2. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wólka,
  3. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  4. wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień  31.03.2016 r.   godz. 14.00
 2. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 31.03.2016 r.  godz. 14.30
 3. Komisja Budżetowa na dzień  31.03.2016 r.  godz. 15.00

 

Załączniki:

Powrót