Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy

24.02.2016
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(tj. Dz. U z 2015r. poz.1515 z późn.zm.) zawiadamiam, że na dzień 4 marca 2016 r. (piątek) godz. 15.30, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy oraz  Przewodniczących stałych komisji, z prac komisji za okres od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Wólka w 2015 r.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie
  2. wieloletniej prognozy finansowej
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 2.03.2016 r.  godz. 8.00
 2. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień  2.03.2016 r.   godz. 8.30
 3. Komisja Budżetowa na dzień  2.03.2016 r.  godz. 9.00
 4. Komisja Rewizyjna 2.03. 2016 r. godz.  9.30

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy. 

 

Załącznik:

Powrót