Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy

15.12.2015
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(tj. Dz. U z 2015r. poz.1515 z późn.zm.) zawiadamiam, że na dzień 29 grudnia 2015 r. (wtorek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 listopada 2015 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 grudnia 2015 r.
 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
  2. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
  3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  5. wyrażenia zgody na wynajem lokalu garażowego,
  6. zmiany w budżecie gminy na rok 2015,
  7. wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Przyjęcie planu budżetu na 2016 r.
  1. uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 
  2. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu gminy Wólka na 2016 r. 
  3. dyskusja – opinie stałych Komisji Rady Gminy Wólka,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.
  5. uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
  6. o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, 
  7. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 28.12.2015 r. godz. 11.00
 2. Komisja Rewizyjna 28.12.2015 godz. 12.00
 3. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień  28. 12.2015 r. godz.13.00
 4. Komisja Budżetowa na dzień  28.12.2015 r. godz. 14.00

 

Po zakończeniu obrad odbędzie się spotkanie okolicznościowe, kończące 2015 rok.

 

Załącznik

Powrót