Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy

06.10.2015
Informujemy, że na dzień 16 października 2015 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 37 a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(tj. Dz. U z 2015. poz.1515 ) informuję, że na dzień 16 października 2015 r. (piątek)
godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Lublinie 
  1. informacja przewodniczącego zespołu  opiniującego kandydatów na ławników,
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. przygotowanie i rozdanie kart do głosowania,
  4. głosowanie,
  5. odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej,
  6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
   w Lublinie,
  7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
   Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2015r.
  2. wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Budżetowa na dzień 16.10.2015 godz. 15.30 

 

Załaczniki:

Powrót