Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy

28.08.2015
9 września 2015 r. (środa) godz. 17.00,

Jakubowice Murowane, dnia 27.08.2015 r.

RG.0052.12.2015

 

Zawiadomienie 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(tj. Dz. U z 2013r poz.594 z późn.zm) zawiadamiam, że na dzień 9 września 2015 r. (środa)godz. 17.00, zwołuje sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  2. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  3. zmian w budżecie gminy na 2015r.,
  4. wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

Komisja Budżetowa na dzień 9.09.2015 r. godz. 15.30

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 9.09.2015 r. godz. 16.15

Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 9.09.2015 r. godz.16.30

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy. 

 

Załacznik

Powrót