Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Wólka

21.07.2015
Zawiadomienie Na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(tj. Dz. U z 2013r poz.594 z późn.zm) zawiadamiam, że na dzień 31 lipca 2015 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wólka.
  2. zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  3. wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Ustalam posiedzenia Komisji;
 1. Komisja Budżetowa na dzień 30.07.2015 r.  godz.8.30
 2. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 30.07.2015 r godz. 9.00

 

Załączniki:

Powrót