Tutaj jesteś Aktualności Referendum ZARZĄDZENIE Nr 46 Wójta Gminy Wólka z...

Referendum

ZARZĄDZENIE Nr 46 Wójta Gminy Wólka z dnia 11 sierpnia 2015 r

ZARZĄDZENIE Nr 46 Wójta Gminy Wólka z dnia 11 sierpnia 2015 r

11.08.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 §1 i § 2 ust.1 i 2 ustawy z dnia  14 marca 2003 r. – o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2015, poz. 318) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U.2003 Nr 74 poz. 671), Wójt Gminy Wólka  zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w następującym składzie:

 

1.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Łuszczowie Drugim 102:

1)  Nowicka Paulina zam. Sobianowice 

2)  Kuca Magdalena zam. Łuszczów Drugi 

3)  Łaszcz Krystyna zam. Wólka

4)  Michalczyk Damian zam. Łuszczów Pierwszy

5)  Mamcarz Mateusz zam. Łuszczów Drugi

6)  Pęcak Piotr zam. Wólka

7)  Grzegorczyk Agnieszka zam. Łuszczów Pierwszy

8)  Kotlarek Jolanta - osoba wskazana przez Wójta,

 

2.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą w Kolonii Pliszczyn 100 :

1)  Nieznaj Teresa zam. Sobianowice 

2)  Ożóg Joanna zam. Turka ul. Konwaliowa

3)  Mrozik Krzysztof zam. Kolonia Pliszczyn

4)  Paprocki Bartłomiej zam. Łysaków

5)  Sulej Justyna zam. Kolonia Pliszczyn

6)  Mrozik Jadwiga zam. Jakubowice Murowane

7)  Opajdowski Marek zam. Pliszczyn 

8)  Pęcak Małgorzata  - osoba wskazana przez Wójta,

 

3.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Sobianowicach 32 :

1)  Kowalczyk Lidia zam. Sobianowice,

2)  Dobek Marcin zam. Turka ul. Konwaliowa

3)  Ryczek Katarzyna zam. Wólka 

4)  Zatorski Marek zam. Sobianowice 

5)  Karwacki Paweł zam. Łuszczów Drugi 

6)  Flis Katarzyna zam. Turka

7)  Szymczyk Magdalena - Długie

8)  Ewa Mazurek - osoba wskazana przez Wójta,

 

4.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4  z siedzibą w Świdniku Małym 39:

1)  Skwarzyńska Anna zam. Świdnik Mały

2)  Niewiarowska Magdalena zam. Turka ul. Topolowa 

3)  Ryczek Grażyna zam. Wólka

4)  Urban Elżbieta zam. Wólka

5)  Martyna Tomasz zam.  Turka ul. Akacjowa 

6)  Kołtun Janusz zam. Turka ul. Zawilcowa 

7)  Skiba Magdalena  zam. Biskupie Kolonia

8)  Przech – Fus Agnieszka - osoba wskazana przez Wójta,

 

5.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8 :

1)  Pyła Marianna zam. Sobianowice

2)  Olszewska  Iwona zam. Turka ul. Jaśminowa

3)  Pankowska Małgorzata zam.  Wólka

4)  Szewczyk Danuta zam. Kolonia Pliszczyn

5)  Łysakowski Artur zam. Turka ul. Bukowa

6)  Skiba Iwona zam. Długie 

7)  Kazana – Gziut Kinga zam. Jakubowice Mur.

8)  Ogrodnik Agata- osoba wskazana przez Wójta,

 

6.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 z siedzibą w Rudniku 27:

1)  Kowalczyk Dorota zam. Turka

2)  Łucka Piotr zam. Turka ul. Konwaliowa 

3)  Pankowski Marcin zam. Wólka

4)  Górska Urszula zam. Łysaków 

5)  Zając Jarosław zam. Rudnik

6)  Skiba Andrzej zam. Długie

7)  Jóźwik Artur zam. Pliszczyn

8)  Łachowska Wioletta - osoba wskazana przez Wójta,

 

7.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 z siedzibą w Turce  294:

1)  Poręba Jolanta zam. Świdnik Mały

2)  Wójcik Marta zam. Łuszczów Pierwszy

3)  Ryczek Agnieszka zam. Wólka

4)  Michalczyk Dawid zam. Łuszczów Pierwszy 

5)  Ostrowska Elżbieta zam. Turka ul. Akacjowa

6)  Strug Agnieszka zam. Wólka

7)  Powroźnik Agnieszka zam. Turka ul. Bukowa

8)  Eliza Iwanejko- osoba wskazana przez Wójta,

 

8.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8  z siedzibą w Bystrzycy 93:

1)  Nieznaj Joanna zam. Sobianowice

2)  Sokołowska Katarzyna zam. Łuszczów Drugi

3)  Tatara Aneta zam. Wólka

4)  Gułaś Tadeusz zam. Turka

5)  Hofa Konrad zam. Turka ul. Konwaliowa 

6)  Szulborska Monika zam. Turka ul. Akacjowa

7)  Florek Martyna zam.Wólka

8) Woch Marcin  - osoba wskazana przez Wójta

 

9.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 z siedzibą w Turka ul. Konwaliowa 3:

1)  Nowicka Wioletta zam. Turka 

2)  Korsak Maria zam. Turka ul. Bukowa 

3)  Pankowska Zofia zam. Wólka

4)  Margiewicz Barbara zam. Turka ul. Konwaliowa

5)  Czyżewska Karina zam. Turka ul. Jarzębinowa

6)  Bondos Agnieszka zam. Łysaków

7)  Skrajnowski Patryk zam. Świdnik Duży Drugi

8) Kołtun Elżbieta  - osoba wskazana przez Wójta,

 

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

 

Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Wólka i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wójt Gminy Wólka
        /-/ mgr Edwin Gortat
Powrót