Tutaj jesteś Aktualności Razem bezpieczniej Przechodzimy bezpiecznie

PRZECHODZIMY BEZPIECZNIE

Logo

Gmina Wólka w lutym br. złożyła do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego projekt pt. PRZECHODZIMY BEZPIECZNIE - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na Osiedlu Borek w gminie Wólka, który znalazł się na liście projektów zarekomendowanych z naszego województwa do postępowania konkursowego na szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, iż w dniu 17 maja br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak zaakceptował dofinansowanie 31 projektów zgłoszonych przez Wojewodów w ramach celu szczegółowego nr 1 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, cel obligatoryjny 1b - Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym tylko dwóch projektów z województwa lubelskiego.  

Wartość projektu to 35 400,00 zł, z czego 27 400,00 zł to wartości dofinansowania z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

 

W ramach projektu wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome przejść dla pieszych na terenie osiedla Borek oraz zorganizowane zostaną spotkania prewencyjno- profilaktyczne przez służby mundurowe, w ramach których dla uczestników przekazane zostaną materiały w postaci odblasków i kamizelek odblaskowych.

 

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany w okresie od 13 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 GRUPA DOCELOWA:

Mieszkańcy Osiedla Borek - dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkujące na terenie Osiedla Borek, uczestnicy ruchu drogowego, zarówno jako piesi, jak i jako kierowcy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziesz w siedzibie Urzędu Gminy Wólka (pok. 13, I piętro)

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Tel. 81 751 00 60, wew. 36

Tel. kom.: 885 822 821

e-mail: emilia.sikorska@wolka.pl

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA PROJEKTU

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Więcej informacji o Programie „Razem bezpieczniej”: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

Ponadto informujemy Państwa, iż jest to już drugi projekt, który gmina Wólka realizuje z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Z końcem 2016 roku zakończyliśmy realizację projektu ”AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA W GMNIE WÓLKA” , w ramach którego organizowane zostały działania ukierunkowane na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Wólka oraz przedsięwzięcia, które zmierzały do przeciwdziałania przemocy, ograniczania dostępu dzieci do różnego rodzaju używek tj. alkoholu, papierosów, środków odurzających, narkotyków.

Zachęcamy do zapoznani się z wizytówkami projektów dofinansowanych w 2016r. z województwa lubelskiego, które są dostępna na stronie:

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/wizytowki-projekto/wojewodztwo-lubelskie/3862,Wizytowki-4-projektow-z-woj-lubelskiego-dofinansowanych-w-2016-roku.html

Jesteśmy również na mapie projektów dofinansowanych w 2016r.:

 

Grafika - Mapa
 
 
Logo dofinansowania

PRZECHODZIMY BEZPIECZNIE