Tutaj jesteś Aktualności Razem bezpieczniej Akademia bezpieczeństwa Debata „STOP AGRESJI”

Aktualności - Akademia bezpieczeństwa

Debata „STOP AGRESJI”

Debata „STOP AGRESJI”

02.12.2016
Agresja, demoralizacja i przestępczość nieletnich, cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo były tematami debaty „STOP AGRESJI”, która odbyła się dnia 29 listopada 2016r. w Gimnazjum im. płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie.
W spotkaniu w roli panelistów uczestniczyli:  Edwin Gortat – Wójt Gminy Wólka, podinsp. Teresa Wąsikowska z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, mł. asp. Aneta Malesa z  Komisariatu Policji w Niemcach, Wacław Czakon- Prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo,  Renata Skonecka - Bzducha - Starszy Kurator Zawodowy Rodzinny, Iwona Opajdowska - Kierownik OPS w Wólce oraz przedstawiciele oświaty: Lidia Trochym- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobianowicach, Anna Krzyżanowska -Dyrektor Gimnazjum w Pliszczynie, Anna Siembida - pedagog Gimnazjum w Pliszczynie oraz Agnieszka Bielak  pedagog ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wólka oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
 
Uczestnikami spotkania byli również zaproszeni goście reprezentujący społeczność lokalną, urzędy, instytucje i organizacje pozarządowe, jak również grono pedagogiczne, przedstawiciele rady rodziców  wraz z dziećmi i młodzieżą  ze szkół z terenu Gminy Wólka.
 
Uczestnicy debaty wspólnie zastanawiali się nad mechanizmami przemocy i agresji i szukali wspólnych dróg rozwiązań, dyskutowano o demoralizacji nieletnich, przestępczości, uzależnieniach, wagarach,cyberprzemocy, a także przedstawione zostały programy wychowawcze, prowadzona profilaktyka oraz inne dodatkowe działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym w szkołach na terenie naszej gminy.
 
Skalę współczesnych zagrożeń zobrazowały dzieci ze szkół w krótkich przedstawieniach- problem wagarów pokazał fragment przedstawienia przygotowany przez uczniów gimnazjum, natomiastproblem cyberprzemocy w postaci scenki pantomimy przedstawili uczniowie ze szkół podstawowych.
 
Debatę podsumował p. Wójt, który omówił działania, jakie są realizowane przez samorząd na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu, które pokazało eskalację współczesnych zagrożeń, rosnącą falę zjawiska przemocy i demoralizacji. Zachęcił uczestników do podejmowania działań ukierunkowanych na zmniejszanie agresji w domu i szkole, a receptą na to będzie niewątpliwie uśmiech i życzliwość wobec drugiego człowieka.
 
Na zakończenie spotkania uczniowie zaśpiewali piosenkę Stanisława Sojki pt. „Tolerancja”, a w tle wyświetlona została lista ważnych miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w trudnych sytuacjach.
 
Debata została zorganizowana w ramach projektu „Akademia bezpieczeństwa w Gminie Wólka” , który jest finansowany ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.
 
Powrót