Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

08.03.2019
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.03.2019 r. do godz. 15.30, (Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wólka). Ofertę można złożyć osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce” w pokoju nr 19 (Sekretariat) lub wysłać na adres: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8; 20-258 Lublin
Powrót