Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Informacja

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Informacja

Informacja

06.03.2019
O wynikach konsultacji projektów uchwał w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Wólka oraz w sprawie zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Osiedle Borek.
Zarządzeniem nr 17.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Wójt Gminy Wólka określił formę
i termin przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Wólka oraz w sprawie zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Osiedle Borek.
 
Osoby zainteresowane mogły zgłaszać w formie pisemnej swoje opinie i uwagi do projektów uchwał
dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Wólka, oraz zmiany statutu jednostki Pomocniczej Osiedle Borek bezpośrednio w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 5 marca 2019 r.
 
W terminie oznaczonym w Zarządzeniu żadna z osób nie zgłosiła uwag i opinii do powyższych projektów.
 
Wójt
mgr Edwin Gortat
 
Powrót