Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Ogłoszenie o wynikach otwartego...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018 r.

16.03.2018
Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
WÓJT GMINY WÓLKA
OGŁASZA
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na realizację zadania publicznego


Nazwa organizacji, która złożyła ofertę

Nazwa zadania

Uwagi

Wysokość przyznanej dotacji

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
    1. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie  i prowadzenie szkoleń sportowych, udział  w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo- rekreacyjnych.”

Klub Sportowy LKP MILA Turka

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach
sportowo- rekreacyjnych.

Oferta uzyskała 50,67 pkt

20 000,00 zł

Lubelska Akademia Sportu „CampiSportivi”

„Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych:
PIŁKA NOŻNA I RUGBY TAG.

Oferta uzyskała 58,33 pkt

20 000,00 zł

Gminno-Ludowe Towarzystwo Sportowe „Świdniczanka”

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie
i prowadzenie szkoleń sportowych, udział
w zawodach, rozgrywkach i imprezach
sportowo- rekreacyjnych.

Oferta odrzucona
w ocenie merytorycznej

---

Gminno-Ludowe Towarzystwo Sportowe „Świdniczanka”

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach
sportowo- rekreacyjnych.

Oferta odrzucona
w ocenie merytorycznej

---

Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI”

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wólka poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych oraz udział w zawodach
w dyscyplinie sportowej karate tradycyjnego

Oferta odrzucona
w ocenie merytorycznej

---

Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI”

Udział dzieci i młodzieży w szkoleniu
na obozie sportowo –rekreacyjnym karate tradycyjnego

Oferta odrzucona
w ocenie merytorycznej

---

Stowarzyszenie Dobrego Pasterza

Piłka daje Radość

Oferta uzyskała 41,33 pkt

7 000,00 zł

  1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
    1. 100-lecie Niepodległości Polski

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.


Wójt
/-/ mgr Edwin Gortat
 
Powrót