Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

25.09.2017
Wójt Gminy przedstawia do konsultacji społecznych koncepcję przebudowy ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudowy skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowy drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 02.10.2017r. włącznie.
Z koncepcją można zapoznać się na stronie internetowej www.wolka.pl w zakładce Konsultacje społeczne oraz
w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i opinie można zgłaszać:

  •  pocztą elektroniczną na adres: wolka@bazagmin.pl (w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne Turka” lub „Konsultacje społeczne Łuszczów Pierwszy”)
  •  przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin


Organem rozpatrującym uwagi i wnioski będzie Wójt Gminy Wólka w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin i jednostką projektową.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Wójt Gminy Wólka
/-/  Edwin Gortat
 
 
logo programu
Powrót