Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 02.03.2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 02.03.2017 r.

02.03.2017
O wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2017 r. pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenia szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

Lp.

Organizacja otrzymująca dotację

Tytuł zadania

Przyznana kwota dotacji.

1

Klub Sportowy LKP MILA Turka

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

20 000,00 zł

2

Gminno –Ludowe Towarzystwo Sportowe „Świdniczanka” Świdnik Mały

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

20 000,00 zł

3

Lubelska Akademia Sportu „CampiSportivi”

Realizacja programów szkolenia sportowego
w kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych : PIŁKA NOŻNA
I RUGBY TAG

15 000,00 zł

 

Powrót