Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Ogłoszenie z dn. 26.10.2016 o wykazie...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenie z dn. 26.10.2016 o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących

Ogłoszenie z dn. 26.10.2016 o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących

26.10.2016
własność Gminy Wólka

                                        

1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 1749/3 obręb Turka Kw LU1I/00117953/6 

Pow. nieruch.  - 3881 m2

Opis nieruch. - nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów niezabudowanych, nieuzbrojonych i niezagospodarowanych, przy utwardzonej drodze gminnej,  ok.1 km  od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa. 

Działka o szer.  6,5 m i długości  ok.600m samoistnie nie nadająca się do zagospodarowania, sprzedawana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Działka niezagospodarowana, wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Niedostępne żadne media, w pobliżu napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Przeznaczenie – mieszkalnictwo rolnicze –MR, zieleń izolacyjna – ZI, tereny przemysłowe - P.

Terminzagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 54.640,00 zł.  netto

Forma sprzedaży – przetarg ustny niegraniczony.

 

2) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 12/36 obręb Łuszczów Pierwszy Kw LU1I/00022013/2 

Pow. nieruch.  - 269 m2

Opis nieruch. –  nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną, 250m od drogi krajowej nr 82 Lublin –Włodawa oraz 140 m od nieutwardzonej drogi gminnej – KDD-G.

Działka ze względu  na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania.

Dziaka położona pomiędzy nieruchomościami zabudowanymi i zagospodarowanymi jako działki siedliskowe, jej zbycie może nastąpić jedynie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich . 

Dostępne media – energia, woda, światłowód.

Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  - MN.

Termin  zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 14.795,00 zł.  netto

Forma sprzedaży – przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

                                                         

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo

 w nabyciu w/w  nieruchomości upływa dnia 15 grudnia   2016r. 

          

Dodatkowe informacje UG Wólka pok. 25  tel.751-00-60 wew. 40 w godz. 8.00-15.00.

 

 

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących [pdf, 356 kb]

Powrót