Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Ogłoszenie z dn. 31.05.2016 -...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenie z dn. 31.05.2016 - PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY

Ogłoszenie z dn. 31.05.2016 - PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY

31.05.2016
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA

1)  PIERWSZY  USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH  NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA  

 

1. Działka oferowana w  przetargu nr 2363 o pow.175m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Wierzbowej,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ciągów pieszych. Działka o szer. 5 m położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego , pomiędzy zagospodarowanymi działkami budowlanymi, przy nieutwardzonej drodze gminnej. Działkawolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

            Dostępne uzbrojenie  to: w, e, g, ks 

            Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

            cena – 18.000,00zł. netto  - wadium – 1.800,00zł. 

2. Działka oferowana w  przetargu nr 2243 o pow.200m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Klonowej,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ciągów pieszych. Działka o szer. 5 m położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego , pomiędzy zagospodarowanymi działkami budowlanymi, przy utwardzonej drodze gminnej. Działkawolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

            Dostępne uzbrojenie  to: w, e, g, ks 

            Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

            cena – 21.000,00zł. netto  - wadium –2.100,00zł. 

3. Działka oferowana w  przetargu nr 2665 o pow.204m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Jagodowej,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren łąk. Działka o szer. 5 m położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego , przy nieutwardzonej drodze gminnej. Działkawolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

            Dostępne uzbrojenie  to: w, e, g, ks 

            Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

            cena – 17.000,00zł. netto  - wadium –1.700,00zł. 

            Ze względu na przeznaczenie działki  do ceny wywoławczej nie będzie

            doliczany podatek VAT.

 

 

Przetarg rozpocznie się dnia 5 lipca  2016r. o godz . 9.00 w siedzibie Urzędu   Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22.   

 

Informacje ogólne 

Dopuszcza się sprzedaż działek na współwłasność  przy czym należność oraz wadium musi być  uiszczone proporcjonalnie do udziału zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Po wyznaczonym  terminie wpłaty wadium w przypadku rezygnacji współuczestnika wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

 

Ograniczenie przetargu wynika z faktu iż  oferowane działki ze względu na powierzchnię oraz wymiary nie nadają się do samoistnego zagospodarowania i mogą być  wykorzystane jedynie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 

w terminie do 28 czerwca 2016r. oraz  wpłata wadium gotówką w podanych wyżej wysokościach na konto SBP w Piaskach nr 94 8689 0007 6500 0108 2000 0040. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do  30 czerwca  2016r.

 

W wyznaczonym terminie  nie złożono   wniosków o pierwszeństwo  w nabyciu  oferowanej nieruchomości .

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w  przetargach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

 

Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu 

i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 25 tel.751-00-60 w.40 w godz.8.00 – 15.00                                                    

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg. 

 

Załacznik:

Powrót