Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WÓLKA z dn....

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WÓLKA z dn. 30.03.2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WÓLKA z dn. 30.03.2016

30.03.2016
O wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2016 r. pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenia szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 239 ze zm) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 

Lp. 

Organizacja otrzymująca dotację

Nazwa zadania 

Przyznana kwota dotacji. 

1

Klub Sportowy LKP MILA Turka

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

17 000,00 zł

3

Gminno –Ludowe Towarzystwo Sportowe „Świdniczanka” Świdnik Mały- (sekcja tenis stołowy)

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

12 000,00 zł

4

Gminno –Ludowe Towarzystwo Sportowe „Świdniczanka” Świdnik Mały – (sekcja piłka nożna)

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

 1 500,00 zł

5

Stowarzyszenie Dolina Ciemięgi – Nasz Wspólny Dom

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

0zł – nie spełnione wymogi formalne 

 

Załączniki

 

Powrót