Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Ogłoszenie z dn. 25.03.2016 r o...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenie z dn. 25.03.2016 r o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wólka

Ogłoszenie z dn. 25.03.2016 r o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wólka

25.03.2016
1. Oznaczenie nieruch. - dz.nr 2363 obręb Turka przy ul. Wierzbowej 

Kw  LU1I/00134163/6 

Pow. nieruch.  - 175m2

Opis nieruch. –  nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych  zabudową mieszkaniową jednorodzinną,  ok 80m od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa. 

Działka stanowiąca ciąg pieszo jezdny z bezpośrednim dostępem do ul. Klonowej ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania.

Dziaka o szer. ok. 3m,  położona pomiędzy dwiema nieruchomościami zabudowanymi, o parametrach niepozwalających na samoistne zagospodarowanie,   jej zbycie może nastąpić jedynie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. 

Dostępne media – energia, woda, gaz, kanalizacja, telefon .

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych - KX.

Termin  zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 18.000,00zł.  netto

Forma sprzedaży – przetarg  ustny ograniczony.

 

2. Oznaczenie nieruch. - dz.nr 2243 obręb Turka przy ul. Klonowej 

Kw  LU1I/00134163/6 

Pow. nieruch.  - 200m2

Opis nieruch. –  nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych  zabudową mieszkaniową jednorodzinną,    ok 200m od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa. 

Działka stanowiąca ciąg pieszo jezdny z bezpośrednim dostępem do ul. Wierzbowej ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania.

Dziaka położona pomiędzy dwiema nieruchomościami zabudowanymi, 

o parametrach niepozwalających na samoistne zagospodarowanie, jej zbycie może nastąpić jedynie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich . 

Dostępne media – energia, woda, gaz, kanalizacja, telefon .

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych - KX.

Termin  zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 21.000,00zł.  netto

Forma sprzedaży – przetarg  ustny ograniczony.

 

3. Oznaczenie nieruch. - dz.nr 2665 obręb Turka przy ul. Jagodowej 

Kw  LU1I/00134163/6 

Pow. nieruch.  - 204m2

Opis nieruch. –  nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych  zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz obiektami sakralnymi    ok 200m od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa. 

Działka stanowiąca nieużytek z bezpośrednim dostępem do ul. Wierzbowej ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania.

Dziaka o parametrach niepozwalających na samoistne jej zagospodarowanie,  jej zbycie może nastąpić jedynie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich . 

Dostępne media – energia, woda, gaz, kanalizacja, telefon .

Przeznaczenie – teren łąk  - ZŁ.

Termin  zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 17.000,00zł.  netto

Forma sprzedaży – przetarg  ustny ograniczony.

 

                                                         

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo

 w nabyciu w/w  nieruchomości upływa dnia 10 maja  2016r. 

          

Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25  tel.751-00-60 wewn.40 w godz. 8.00-15.00.

Powrót