Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dn....

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dn. 15.10.2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dn. 15.10.2015

15.10.2015
w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

 

Na podstawie § 3 i § 4 uchwały nr X.66.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Wólka zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnych zgłoszeń opinii i uwag
do projektu programu na formularzu konsultacji. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działając na terenie Gminy Wólka, swoje opinie i uwagi mogą składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wólka, za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej na adres e-mail:  wolka@bazagmin.pl lub za pomocą portalu  www.konsultacje.wolka.pl do dnia 31 października 2015r do godz. 1530

Treść projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku i formularz konsultacji jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wólka   www.wolka.pl, na portalu   www.konsultacje.wolka.pl oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Wólka – punkt obsługi interesanta. 

 

Załączniki

 

Powrót