Tutaj jesteś Aktualności Odnawialne Źródła Energii Spotkanie informacyjne dotyczące...

Aktualności - Odnawialne Źródła Energii

Spotkanie informacyjne dotyczące programów priorytetowych "Mój Prąd", "Agroenergia" oraz "Czyste Powietrze"

Spotkanie informacyjne dotyczące programów priorytetowych "Mój Prąd", "Agroenergia" oraz "Czyste Powietrze"

17.09.2019
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza na pierwszy cykl spotkań informacyjnych dotyczących programów priorytetowych: "Mój Prąd", "Agroenergia" oraz "Czyste Powietrze" dla mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób prowadzących działalność rolniczą z danego terenu Gmin i Miast województwa lubelskiego.

Spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 23 października br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka, prowadzone będzie przez doradców energetycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny na temat założeń poszczególnych programów oraz sposobu aplikowania o środki dla zainteresowanych osób. Tematyka spotkań:

Mój prąd - program skierowany do gospodarstw domowych, którego celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł, obejmujących instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 2-10 kW. Dofinansowanie obejmie do 50% kosztów instalacji i nie więcej niż 5000 złotych na gospodarstwo domowe. Nabór wniosków od wrześnie b.r. prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Agroenergia - program skierowany wyłącznie do rolników indywidualnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej gospodarstw rolnych, poprzez kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu prowadzonej działalności rolniczej na środowisko. Nabór wniosków w terminie do 20.12.2019 roku, lub do wyczerpania alokacji, prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyste powietrze - program skierowany do osób fizycznych będących właścicielami budynków jednorodzinnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i poprawa jakości powietrza. Program prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/pierwszy-cykl-spotkan-informacyjnych/

Jednocześnie, w przypadku pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z doradcami energetycznymi, realizującymi Projekt Doradztwa Energetycznego:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
Oddział Odnawialnych Źródeł Energii
tel. 81 537-16-16 oraz 81 537-16-17
e-mail: doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl

Powrót