Tutaj jesteś Aktualności Odnawialne Źródła Energii Odnawialne Źródła Energii -...

Aktualności - Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne Źródła Energii - informacja dla wnioskodawców

Odnawialne Źródła Energii - informacja dla wnioskodawców

22.04.2016
Informujemy osoby, które złożyły ankiety dotyczące montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na swoich nieruchomościach, że do dnia 05 maja 2016 roku muszą podpisać umowy na realizację powyższego zadania.

 

Informacja dla wnioskodawców, którzy złożyli dokumenty na WSZYSTKIE RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły na biomasę)

 

Dodatkowo przypominamy, iż umowę użyczenia podpisują WSZYSCY WŁAŚCICIELE nieruchomości, na której będzie  realizowany montaż instalacji OZE.

Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej www.wolka.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz OZE, jak również w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, pok. Nr 26 w godzinach pracy urzędu.

 

Pobierz załącznik- UMOWA_OZE

 

UWAGA!!! Osoby, które składały deklaracje na różne instalacje OZE podpisują odrębne umowy na poszczególne instalacje- we wzorze umowy należy wykreślić instalacje, których umowa nie dotyczy, a pozostawić właściwą.

 

WAŻNE!!! Umowa może zostać zawarta dopiero po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego niezaleganie w opłatach na rzecz Gminy Wólka, który jest  dostępny na stronie internetowej www.wolka.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz OZE, jak również  w  biurze podawczym Urzędu Gminy.

 

Pobierz załącznik- potwierdzenie dot. opłat

 

Prawidłowo wypełniony dokument potwierdzający niezaleganie w opłatach na rzecz Gminy Wólka wraz z wypełnioną i podpisaną umową przez wszystkich współwłaścicieli (umowa w dwóch egzemplarzach) należy się głosić do pok. 26 w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja dla wnioskodawców, którzy złożyli dokumenty na  OGNIWA FOTOWOLTAICZNE oraz KOTŁY NA BIOMASĘ

 

Prosimy o dokonanie wpłat według rodzaju zadeklarowanych w ankietach instalacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opłaty są związane z przygotowaniem indywidualnych projektów technicznych.

Wpłaty nie są wymagane przy instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła odzyskujących energię z powietrza do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

numer konta

rodzaj instalacji

Kwota brutto

42 8689 0007 6500 0108 2000 0200

ogniwa fotowoltaiczne

200,00 zł

21 8689 0007 6500 0108 2000 0190

kotły na biomasę

200,00 zł

 

Nazwa i adres odbiorcy przelewu: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

 

W celu identyfikacji wpłacającego i rodzaju OZE prosimy o wpisywanie w tytule przelewu:

  • OGNIWA FOTOWOLTAICZNE:

imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, ogniwa fotowoltaiczne

  • KOTŁY NA BIOMASĘ

imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, kotły na biomasę

 

Niedokonanie wpłaty będzie traktowane równoznacznie z rezygnacją z udziału w projekcie (i montażu konkretnej instalacji).

Informujemy, iż powyższe wpłaty będą zaliczone na poczet wkładu własnego mieszkańców do projektu.

UWAGA! Nie ma obowiązku potwierdzania zainteresowania montażem instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, natomiast w przypadku rezygnacji konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Wólka osobiście lub pod numerem telefonu 81 751 00 60, wew. 36.

 

Informacja dla wnioskodawców, którzy złożyli dokumenty na  POMPY CIEPŁA

 

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski na montaż KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ POWIETRZNYCH POMP CIEPŁA powinni wybrać jedno z deklarowanych form odnawialnych źródeł energii, gdyż obie wskazane  instalacje OZE służą  do przygotowania ciepłej wody użytkowej i należy wybrać jedno z nich. Informację o ostatecznym wyborze rodzaju OZE należy zgłosić do Urzędu Gminy Wólka najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2016r. Zgłoszenia są przyjmowane osobiście, pocztą lub e-mail na adres: emilia.sikorska@wolka.pl.

 

Informujemy, iż mieszkańcy zainteresowani montażem GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA oraz POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA TYPU SPLIT są zobowiązani do wykonania projektów indywidualnych „neutralnych technologicznie” (projekty nieneutralne technologicznie będą podlegały odrzuceniu!!!). Pełną dokumentację, w tym niezbędne decyzje, opinie, zgłoszenia, uzgodnienia administracyjne umożliwiające zgodnie z prawem rozpoczęcie realizacji robót  należy dostarczyć do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016r.

 

Niezłożenie dokumentacji w w/w terminiebędzie traktowane równoznacznie z rezygnacją z udziału w projekcie (i montażu konkretnej instalacji).

 

Dokumenty do pobrania

Powrót