Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy Informacja Wójta Gminy Wólka

Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy

Informacja Wójta Gminy Wólka

Informacja Wójta Gminy Wólka

08.05.2019
Wójt Gminy Wólka działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy. Organizacja pozarządowa: Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Turka.
Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszańców Gminy Wólka; prowadzenie szkoleń sportowych; organizacja zawodów i rozgrywek piłkarskich.
 
 
Powrót