Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

09.06.2017
Gmina Wólka przystępując do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, zgodnie z zapisami w wytycznych, wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.
 

Na podstawie analizy statystycznej wyznaczono wstępnie obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji obejmuje tereny najsilniej zdegradowane jeżeli chodzi o współwystępowanie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, a zatem wymagające kompleksowej interwencji.

Ze wstępnej analizy wynika, że utworzenie obszaru będzie możliwe obszarze sołectw: Łuszczów Drugi, Sobianowice, Pliszczyn, Świdnik Mały, Jakubowice Murowane, Turka os. Borek.

Na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji łatwiej będzie pozyskiwać środki zewnętrzne zarówno na inwestycje samorządu, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych jak też na projekty społeczne dotyczące mieszkańców.

Program spotkania :

  1. Przedstawienie podstawowych informacji na temat rewitalizacji

  2. Prezentacja wyników analizy statystycznej dla każdego sołectwa Gminy.

  3. Prezentacja fiszki pomysłu rewitalizacyjnego (mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych na terenie obszaru rewitalizacji)

  4. Warsztat wypełnianie fiszek pomysłów

  5. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Miejsce i termin spotkania:

Urząd Gminy Wólka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin

13 czerwca 2017 roku

Godzina 14:00

 
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne [PDF, 247 KB]
Powrót