Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy Informacja Wójta Gminy Wólka o...

Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy

Informacja Wójta Gminy Wólka o obradach Komisji Konkursowej

Informacja Wójta Gminy Wólka o obradach Komisji Konkursowej

28.02.2017
Komisja konkursowa powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r., w dniu 28.02.2017 o godz. 10:00 dokonała otwarcia 8 złożonych ofert. Dalsze prace Komisji odbędą się w dniu 01.03.2017r.
Powrót