Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...

Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁEK – TURKA Z DN. 4.10.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁEK – TURKA Z DN. 4.10.2016

05.10.2016
Wójt Gminy Wólka zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Turka gm. Wólka.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonego zapytania o cenę skierowanego do geodetów uprawnionych.

Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych t. j. z 2013r., poz. 907 z późn. zm. w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy.

   1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Turka gm. Wólka tj. nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 431,

a nieruchomością oznaczoną, jako działka nr 432 na całej długości ich wspólnej granicy.

Działki stanowią własność osób fizycznych a z ich położeniem można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Wólka w zakładce System Informacji Przestrzennej.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,
  • sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej w wyniku przeprowadzonych czynności
   2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 18 listopada 2016 r. w siedzibie zamawiającego. Oferta oprócz ceny winna zawierać termin wykonania usługi oraz dane wykonawcy a także dane kontaktowe i nr uprawnień zawodowych.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 25 listopada 2016 r.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą oferującym najniższą cenę.

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Infrastruktury pok.25 w godz. pracy urzędu.

 

                                                                           Wójt Gminy Wólka

                                                                             mgr Edwin Gortat

 
Powrót