Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z...

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dnia 23 marca 2020 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dnia 23 marca 2020 roku

23.03.2020
Na podstawie art. 16 § I ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 ) Wójt Gminy Wólka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczone siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wólka w okręgu wyborczym Nr 11 zarządzonych na dzień 17 maja 2020 r.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu glosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

7

Sołectwo:

Turka od Nr 1 do Nr 84 A,

Turka od 296 do końca

Szkoła Podstawowa, Turka 294, 20-258 Lublin

 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 1. całkowitej niezdolności do pracy;

 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;

 3. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

 4. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie I najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.
 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 1. całkowitej niezdolności do pracy;

 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;

 3. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

 4. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Wólka najpóźniej do dnia 8 maja 2020 r.
 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 17 maja 2020r. od godz. 7.00 do godz. 21
 
 
Wójt Gminy Wólka
 
Edwin Gortat
 
Powrót