Tutaj jesteś Aktualności Pismo Przewodnie - Zmiana godzin...

Aktualności

Pismo Przewodnie - Zmiana godzin funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie

Pismo Przewodnie - Zmiana godzin funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie

23.03.2020
Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie. Niniejszym informuję, że z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Zarządzeniem numer 2/2020 z dnia 20 marca 2020 roku wprowadziłem do odwołania szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie, minimalizujące zagrożenie dla zdrowia publicznego poprzez ustalenie godzin pracy od poniedziałku do piątku w wymiarze od godziny 8.00 do godziny 14.00.

Zarządzenie nr 2/2020
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zmiany godzin funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U . 2004 nr 33 poz. 287 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z dnia 7 marca 2020 r.) zarządza, co następuje:
 
§1
 
W związku z dynamicznie rozwijącą się sytuacją związaną z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem wgrożenia epidemicznego wprowadza się do odwołania szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie minimalizujące zagrożenie dla zdrowia publicznego poprzez ustalenie godzin pracy od poniedziałku do piątku w wymiarze od godziny 8.00 do godziny 14.00.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 roku.
 
Powrót