Tutaj jesteś Aktualności Inspekcja weterynaryjna - sposób...

Aktualności

Inspekcja weterynaryjna - sposób załatwiania spraw

Inspekcja weterynaryjna - sposób załatwiania spraw

23.03.2020
W związku z zagrożeniem koronawirusem- COVID-19 i wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r „ o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie poleca:
Rolnikom z Gminy Wólka wszelkie wnioski związane ze sprzedażą do rzeźni przemieszczeniem do innego gospodarstwa lub kupnem z innego gospodarstwa świń zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie pocztą elektroniczną na adres: lublin.piw@wiw.lublin.pl
 
W nagłych i uzasadnionych przypadkach można zgłaszać wnioski na piśmie do upoważnionego urzędowego lekarza weterynarii pobierającego krew od świń w gminie Wólka lek. wet Jerzy Wójcik tel. 602 188 440, adres mailowy: vethand.lublin@gmail.com
 
Wnioski proszę wypełniać dokładnie w szczególności adres mailowy oraz nr telefonu wnioskodawcy. Wnioski są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie w zakładce „wzory dokumentów"
 
Po otrzymaniu wyniku badania świń pozwolenia na przemieszczenie, sprzedaż lub kupno świń będą przesyłane wnioskodawcom pocztą elektroniczną.
 
Pozwolenie umożliwia wypisanie świadectwa zdrowia dla świń przez upoważnionych urzędowych lek. wet:
lek wet. Jerzy Wójcik tel. 602 188 440
 
Powrót