Tutaj jesteś Aktualności Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty...

Aktualności

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

17.02.2020
Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Konkurs jest ogłoszony na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały nr XVIII.93.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

 

Załączniki

Dokument - Oferta realizacji zadania publicznego , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [53.56 KB]

Dokument skanowany - Zarządzenie Wójta Gminy Wólka w sprawie otwartego konkursu ofert, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.51 MB]

Powrót