Tutaj jesteś Aktualności Spotkanie informacyjne

Aktualności

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne

07.02.2020
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach Działania 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach, które odbędzie się 11 lutego 2020 r.
Po raz kolejny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o wsparcie m.in. na:
 
  1. Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  2. Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej  i trzeciej generacji,
  3. Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci),
  4. Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości,
  5. Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE.
 
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45 372 600,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 268 630,00 zł.
 
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:
  • zgodnie z programami pomocy publicznej
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
  • dla przedsiębiorstw z sektora MŚP 2 500 000,00 PLN
  • dla spółek prawa handlowego 3 000 000,00 PLN
Dokumentacja konkursowa do opisanego Działania znajduje się na stronie internetowej:
 
 
Wnioski można składać w terminie od 13.01.2020 r. - 28.02.2020 r. do godziny 15:00:00
 
Zachęcamy do skorzystania z możliwości, jakie daje to Działanie!
Rejestracja uczestników na spotkanie prowadzona jest poprzez stronę internetową:
 
 
Termin spotkania: 11 lutego (wtorek)
 
Miejsce spotkania: Lublin, Informacje dotyczące miejsca spotkania zostaną przesłane drogą mailową osobom zakwalifikowanym, w piątek 7 lutego 2020 r.
 
Godziny spotkania: 10.00-13.00
 
Spotkanie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. LAWP w Lublinie nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie informacyjne. Liczba uczestników ograniczona.
Powrót