Tutaj jesteś Aktualności Numeracja porządkowa nieruchomości

Aktualności

Numeracja porządkowa nieruchomości

Numeracja porządkowa nieruchomości

03.01.2020
Obowiązek oznaczenia numerem domu wynika z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego. Art. 47b tej ustawy zobowiązuje właścicieli, a także zarządców nieruchomości zabudowanych do umieszczenia w widocznym miejscu na budynku tabliczki z jego numerem.
W przypadku kiedy budynek zlokalizowany jest w głębi nieruchomości tabliczkę należy umieścić na ogrodzeniu posesji.   
 
Oprócz numeru budynku na tabliczce zamieszcza się także nazwę ulicy. Niedopełnienie obowiązku oznaczenia nieruchomości jest wykroczeniem i może skutkować nałożeniem kary pieniężnej lub kary nagany określonej w kodeksie wykroczeń.    
        
Powrót