Tutaj jesteś Aktualności Bądźmy uważni

Aktualności

Bądźmy uważni

Bądźmy uważni

04.12.2019
Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo.
Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale życia tych osób. Z tego względu zwracamy się z apelem do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.
 
Bardzo prosimy Państwa o zaangażowanie w działania pomocowe i alarmowanie o osobach mogących potrzebować wsparcia odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy (w szczególności pracowników socjalnych oraz policji), a także do pomocy międzysąsiedzkiej.
 
Szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących.
 
Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb, mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej.
 
Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców.
 
Apelujemy również do osób, których starsi czy niepełnosprawni rodzice i dziadkowie zamieszkują samodzielnie. Prosimy, aby w tym trudnym okresie zimowym zabrać te osoby do siebie, pomóc im zabezpieczyć opał, odpowiednią odzież, ciepłe posiłki, leki, dostęp do służby medycznej. Konieczne są również codzienne odwiedziny tych osób oraz zainteresowanie ich sytuacją. Wskazane jest, aby samotnym rodzicom i dziadkom zabezpieczyć również telefon.
 
W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Wólka proszę o poinformowanie jednej z n/w instytucji:
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
20 – 258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8, tel. 535 210 676
 
Telefon alarmowy – 112
 
Jednocześnie informujemy, że na Stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Polityki Społecznej w zakładce Rejestry i wykazy JPS i innych podmiotów możecie Państwo znaleźć rejestr miejsc udzielania tymczasowego schronienia.
 
Anna Modrzejewska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce
Powrót