Tutaj jesteś Aktualności FERIE ZIMOWE!

Aktualności

FERIE ZIMOWE!

FERIE ZIMOWE!

22.11.2019
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na ferie zimowe w 2020 r. W ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Kosz jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus + KOSZT TRANSPORTU.
 
Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2004 r. których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
 
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.
 
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo.
  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
  3. Podpisane oświadczenie o RODO.
 
Miejsce wypoczynku:
Sądelska 90A, 34-531 Murzasichle
 
Termin:
13.01.2020-22.01.2020
 
DANE KOORDYNATORA:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
 
Biuro w Krasnymstawie:
ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16 e-mail: mar_gol1@op.pl
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786)
 
Powrót