Tutaj jesteś Aktualności Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza...

Aktualności

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza na bezpłatne kursy zawodowe dla pracowników firm

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza na bezpłatne kursy zawodowe dla pracowników firm

29.10.2019
Szczegóły znajdą Państwo poniżej:
Bezpłatne kursy zawodowe dla pracowników firm
 
Warunki, jakie powinien spełnić pracodawca, który zamierza skierować pracowników na szkolenia zawodowe mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych:
 
  1. w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu pracodawca dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dot. pracodawcy (zaświadczenie);
  2. pracodawca może skierować na szkolenia podnoszące lub zmieniające kwalifikacje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej (okres zatrudnienia pracowników nie ma znaczenia);
  3. szkolenia zawodowe trwają do 170 h w zależności od wybranego zawodu i kończą się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje;
  4. pracownicy kierowani do udziału w szkoleniach muszą być mieszkańcami następujących gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.
 
Wszystkie osoby kierowane na szkolenia otrzymują stypendium szkoleniowe, uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz badania lekarskie.
 
Biuro Projektu: Regionalna Izba Gospodarcza
ul. Dolna 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin
tel: 81 532 12 45 ;81 532 16 88                   
Powrót