Tutaj jesteś Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wólka

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wólka

10.09.2019
Oznaczenie nieruchomości - dz. nr 2483 obręb Turka przy ul. Jesionowej Kw LU1I/00134163/6.
Pow. nieruch.  - 165m2
 
Opis nieruch. –  nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną, ok 200m od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa.
 
Działka stanowiąca ciąg pieszo jezdny z bezpośrednim dostępem do utwardzonej ul. Jesionowej, ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania.
 
Działka położona pomiędzy dwiema nieruchomościami zabudowanymi, o parametrach niepozwalających na samoistne zagospodarowanie. Zbycie może nastąpić jedynie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Na działce zlokalizowana jest studnia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich oraz przyłącze gazowe.
 
Działka ma urządzony zjazd z ul. Jesionowej i jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
 
Dostępne sieci – elektroenergetyczna, wodna, gazowa, kanalizacyjna, telefoniczna.
 
Przeznaczenie – teren ciągów pieszych - KX.
 
Termin  zagospodarowania – 5 lat.
 
Cena nieruchomości – 18.100,00 zł. netto.
 
Forma sprzedaży – przetarg ustny ograniczony.

                                                         
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w  nieruchomości upływa dnia 28 października 2019 r.
          
Dodatkowe informacje UG Wólka pok. 25  tel. 81 478 17 63 w godz. 8.00-15.00.
Powrót