Tutaj jesteś Aktualności Informacja o przetargu

Aktualności

Informacja o przetargu

Informacja o przetargu

29.08.2019
Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w dniu dzisiejszym (tj. 2019-08-29) ogłosiła przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

 

"Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej)  i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowa) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną"

Jest to bardzo istotna inwestycja dla naszych mieszkańców, o którą zabiegaliśmy jako gmina od lat.

Inwestycja została podzielona na części:

Część 1: Zadanie inwestycyjne nr 1: "Rozbudowa i wzmocnienie nawierzchni drogi oraz budowa ronda turbinowego w m. Turka w ramach "Rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112402L (ulica Dębowa) i drogą gminna nr 112421L (ul. Świerkowa) w m. Turka wraz z podłączeniem do węzła "Lublin Tatary" na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17"

Część 2: Zadanie inwestycyjne nr 2: "Budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną".

W ramach części 1 zostanie wykonana rozbudowa istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112402L - ul. Dębową oraz drogą gminną nr 112421L - ul. Świerkową w miejscowości Turka na skrzyżowanie typu rondo turbinowe.

W ramach części 2 zostaną wykonane wloty ronda turbinowego od ulicy Dębowej i ulicy Świerkowej oraz węzeł przesiadkowy Park&Ride (Parkuj i jedź) - parking zlokalizowany w pobliżu przystanków, przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego pozostawiających pojazdy, przesiadających się do komunikacji zbiorowej i kontynuujących podróż do
miasta Lublin.

Zamawiający:

Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa (Zamawiający nr 1)

Gmina Wólka z siedzibą Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62 (Zamawiający nr 2)

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin.
telefon: (81) 534 92 41, faks (81) 534-92-39

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdą Państwo na stronie:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-324

Powrót