Tutaj jesteś Aktualności Informacja Państwowego Powiatowego...

Aktualności

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

26.07.2019
Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2,3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019r., poz. 1252).
Podmioty (zakłady) prowadzące produkcję pierwotną to osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne lub punkty skupu. Ww. wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie - ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin lub przesłać na ww. adres.
Powrót