Tutaj jesteś Aktualności Zmiany w sieci placówek oświatowych w...

Aktualności

Zmiany w sieci placówek oświatowych w gminie Wólka

Zmiany w sieci placówek oświatowych w gminie Wólka

24.07.2019
Rok szkolny 2019/2020 w gminie Wólka powitamy w zmienionej sieci szkół i przedszkoli. Obowiązująca dotychczas uchwała Rady Gminy Wólka nr XXXI.198.2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ma charakter czasowy i przestanie obowiązywać z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie sieci szkół wynikająca z przepisów prawa przyspieszyła od dawna planowane zmiany w sieci placówek oświatowych.
 
Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce został przekształcony w samodzielne jednostki: Szkołę Podstawową w Turce i Samorządowe Przedszkole w Turce.
 
Na czerwcowych sesjach Rada Gminy podjęła pakiet uchwał, które porządkują sieć szkół i przedszkoli. Uchwały te uzyskały pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty.
 
Wszystkie oddziały zamiejscowe Samorządowego Przedszkola w Turce zostały zlikwidowane, a utworzono Samorządowe Przedszkole „Tygrysek” w Łuszczowie, Samorządowe Przedszkole „Pliszka” w Pliszczynie, Samorządowe Przedszkole w „Stokrotka” w Sobianowicach i Samorządowe Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Świdniku Małym. Przedszkola wraz ze szkołami podstawowymi, z którymi mają wspólną siedzibę zostały połączone w zespoły.
 
Od 1 września 2019 roku w gminie Wólka funkcjonować będą:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie , z siedzibą w Łuszczowie Drugim, Łuszczów Drugi 102, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie i Samorządowe Przedszkole „Tygrysek” w Łuszczowie.

  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie, z siedzibą w Kolonii Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn 100, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie i Samorządowe Przedszkole „Pliszka” w Pliszczynie.

  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobianowicach, z siedzibą w Sobianowicach, Sobianowice 32a, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach i Samorządowe Przedszkole „Stokrotka” w Sobianowicach.

  4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdniku Małym, z siedzibą w Świdniku Małym, Świdnik Mały 39, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym i Samorządowe Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Świdniku Małym.

  5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turce, z siedzibą w Turce, Turka 294, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa w Turce i Samorządowe Przedszkole w Turce.
Powrót