Tutaj jesteś Aktualności Informacja dla rolników

Aktualności

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

22.07.2019
Wójt Gminy Wólka przypomina że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 2 września 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.
Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku),
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
  3. oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Oświadczenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.21 KB]

Wniosek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [871.24 KB]

Powrót