Tutaj jesteś Aktualności Gmina Wólka zaprasza osoby powyżej 60...

Aktualności

Gmina Wólka zaprasza osoby powyżej 60 roku życia do udziału w projekcie „TOP SENIOR”

Gmina Wólka zaprasza osoby powyżej 60 roku życia do udziału w projekcie „TOP SENIOR”

08.07.2019
Projekt „Top Senior” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne.
Gmina Wólka zaprasza osoby powyżej 60 roku życia do udziału w projekcie „TOP SENIOR”
 
Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 60 osób (45 kobiet i 15 mężczyzn, w tym 5 osób niepełnosprawnych) w wieku powyżej 60 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu miejscowości Łuszczów Drugi, Długie, Jakubowice Murowane, Turka osiedle Borek. W ramach projektu będą realizowane zajęcia adekwatne  do potrzeb i oczekiwań osób starszych, co zachęci je do udziału w życiu społecznym i zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy ich jakości życia.
 
W ramach projektu powstanie Klub Seniora w miejscowości Rudnik. Klub Seniora będzie miejscem spotkań osób powyżej 60 r.ż. w miłej i przyjacielskiej atmosferze.  
 
Wsparcie w ramach Klubu Seniora:
 
Zajęcia cykliczne w Klubie „Top Senior”:
 • warsztaty komputerowe,
 • warsztaty kulinarne,
 • warsztaty florystyczne,
 • warsztaty z rękodzieła,
 • zajęcia ogólno - ruchowe,
 • zajęcia taneczne,
 • poradnictwo prawne
 • spotkania „Zdrowy Top Senior”.
 
Zajęcia zwiększające aktywność Seniorów w lokalnej społeczności:
 • 2 – dniowa wycieczka do Częstochow,
 • 2 – dniowa wycieczka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • Wycieczka do Teatru w Warszawie,
 • Wieczorki taneczne.
Dokumentacja projektowa
 • Regulamin Projektu.
 • Formularz rekrutacyjny – zgłoszenie do udziału w projekcie.
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 • Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach projektu.
 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
 • Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 
Biuro Projektu:
 
Urząd Gminy Wólka
Jakubowice Murowane 8
20 – 258 Lublin 62
pok. nr 13A (I piętro)
Tel +48 81 478 17 50 wew. 41
 
Powrót