Tutaj jesteś Aktualności Rozwój kompetencji cyfrowych...

Aktualności

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wólka

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wólka

10.05.2019
Informujemy Państwa, iż dnia 8 maja br. Wójt Gminy Wólka podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” na realizację mikroprojektu pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wólka”.
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 25 rok życia, zamieszkujące na terenie gminy Wólka, które chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.
 
W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNIE OFERUJEMY:
 
Szkolenia z zakresu:
 
„Rodzic w Internecie”: moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.
 
„Mój biznes w sieci”: moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców.
 
„Moje finanse i transakcje w sieci”: moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty -wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
 
„Działam w sieciach społecznościowych”: moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 
„Tworzę własną stronę internetową(blog)” moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 
„Rolnik w sieci” moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi(np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR –docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS –docelowo PIBŻ.
 
„Kultura w sieci” moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka –Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.
 
  • Materiały szkoleniowe
  • Poczęstunek podczas szkoleń
  • Profesjonalną kadrę szkoleniową
  • terminy szkoleń dostosowane do Państwa preferencji
 
Dokumenty zgłoszeniowe już niebawem będą dostępne na stronie www.wolka.pl oraz w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, pokój nr 13.
 
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, pokój nr 13 (I piętro) lub pod numerem telefonu 81 478 17 69.
 
Numer umowy o powierzenie grantu: 01/8/2019
 
Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 
Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa
 
Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
 
Nazwa projektu grantowego: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”
 
Nazwa mikroprojektu: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wólka”
 
Wydatki kwalifikowalne: 49 800,00 zł
 
Przyznana kwota grantu: 49 800,00 zł
 
logo
Powrót