Tutaj jesteś Aktualności Uwaga dla podatników składających...

Aktualności

Uwaga dla podatników składających deklaracje lub informacje podatkowe

Uwaga dla podatników składających deklaracje lub informacje podatkowe

18.07.2019
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zastępuje - przewidziane obecnie dla rad gmin - upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
 
Nowe formularze mają zastosowanie wyłącznie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

 
Druki dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
 
Powrót