Tutaj jesteś Aktualności Seminaria/szkolenia dla...

Aktualności

 Seminaria/szkolenia dla zainteresowanych

Seminaria/szkolenia dla zainteresowanych

24.06.2019
W ramach działań z zakresu edukacji prawnej Fundacja "OIC Poland" w Lublinie zaprasza na bezpłatne: Seminaria/szkolenia dla zainteresowanych (dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, nauczycieli, edukatorów itp.) w ramach pomocy prawnej i edukacji prawnej - tematyka spotkań zostanie ustalona wg Państwa potrzeb.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego , prowadzi Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną.

W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu lubelskiego utworzono Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który funkcjonuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej Fundacja "OIC Poland" w Lublinie zaprasza na bezpłatne:

Seminaria/szkolenia dla zainteresowanych (dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, nauczycieli, edukatorów itp) w ramach pomocy prawnej i edukacji prawnej - tematyka spotkań zostanie ustalona wg Państwa potrzeb.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w ww. bezpłatnych szkoleniach, należy uzupełnić i odesłać deklarację, która jest dostępna poniżej.

Deklaracja - Powiat Lubelski, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [171.80 KB]

Punkty nieodpłatnych porad prawnych działają na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in.

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem:

Polska Fundacja Ośrodków

Wspomagania Rozwoju Gospodarczego

"OIC Poland" w Lublinie

ul. Gospodarcza 26

20-213 Lublin

tel. 081 710 46 30

fax. 081 746 13 24

NIP: 712-01-69-716

www.oic.lublin.pl

Powrót