Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie do udziału w targach i...

Aktualności

Zaproszenie do udziału w targach i wystawach

Zaproszenie do udziału w targach i wystawach

24.06.2019
Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”, przedstawicieli instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych mających siedzibę na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” prowadzących działalność w obszarze produktu lokalnego, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki i rekreacji do wzięcia udziału w projekcie „Promocja walorów obszaru LGD "Kraina wokół Lublina" na międzynarodowych targach i wystawach”.

W ramach projektu będzie możliwość promowania swoich produktów i usług na stoisku LGD „Kraina wokół Lublina” podczas następujących targów:

 • Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem (11-15 sierpnia 2019 r.).
 • Targi „Smaki Regionów”, Poznań (28-30 września 2019).
 • Międzynarodowe Targi Turystyczne w Warszawie WORLD TRAVEL SHOW 2019 (18-20 października 2019 r.).

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
  • osoba reprezentująca gminę lub powiat znajdujące się na terenie LGD
  • przedstawiciel KGW,
  • przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju lokalnego,
  • przedstawiciel gospodarstwa agroturystycznego,
  • przedstawiciel instytucji kultury,
  • przedstawiciel podmioru działałającego w branży turystycznej, rekreacyjnej, gastronomicznej,
  • laureat nagrody w konkursach kulinarnych o charakterze ponadlokalnym,
  • twórca ludowy,
  • producent produktu tradycyjnego,
  • osoba posiadająca doświadczenie/umiejętności związane z rękodziełem i rzemiosłem występującym na obszarze LGD „Kraina wokół Lublin”,
  • przedstawiciel LGD.
 2. Warunkiem uczestnictwa w targach będzie zobowiązanie się uczestnika do dysponowania produktami oraz informacjami na temat produktów/ usług promowanych podczas targów.
 3. Organizator (LGD „Kraina wokół Lublina”) zapewni nieodpłatnie:
  możliwość promowania produktów/usług na stoisku LGD „Kraina wokół Lublina”, transport na targi, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas targów.
 4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż zaplanowana do obsługi stoiska o zakwalifikowaniu się do udziału w targach decydować będzie kolejność zgłoszeń, przynależność do grupy defaworyzowanej (osoby 50+, osoby poniżej 35 r. życia, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne). Pierwszeństwo uczestnictwa w kolejnych targach będą miały osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w żadnej imprezie wystawienniczej realizowanej w ramach niniejszego projektu.
 5. W celu dokonania zgłoszenia do udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszenia oraz dostarczyć go do biura LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Narutowicza 37/5 20-016 Lublin; e-mail:
  w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Olechowska, tel.601083431

Formularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [110.72 KB]

Powrót