Tutaj jesteś Aktualności Informacja - zadanie z zakresu...

Aktualności

Informacja - zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informacja - zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

17.05.2019
Wójt Gminy Wólka działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy. Organizacja pozarządowa: Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Turka . Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej : Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wólka; prowadzenie szkoleń sportowych; organizacja zawodów i rozgrywek piłkarskich. 

 

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [205.57 KB]

FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.16 KB]

Powrót