Tutaj jesteś Aktualności Przebudowa drogi gminnej nr 112402L...

Aktualności

Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka, gmina Wólka

Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka, gmina Wólka

14.05.2019
Szanowni Państwo! W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat odebrał z rąk Pana Wiceministra Artura Sobonia, Pani Poseł Elżbiety Kruk oraz Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka promesę na dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka, gmina Wólka”.
Spotkanie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, a uczestniczyli w nim samorządowcy z terenu województwa lubelskiego, którzy uzyskali dofinansowanie w I naborze ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Wólka uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 234 521,00 zł.
 
To już ostatni krok, na który czekaliśmy, aby rozpocząć realizację inwestycji. Wykonawcą wybranym w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zostało Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika,  Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.
Powrót