Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA WÓJTA GMINY WÓLKA

Aktualności

INFORMACJA WÓJTA GMINY WÓLKA

INFORMACJA WÓJTA GMINY WÓLKA

07.05.2019
W sprawie spisu wyborców sporządzonego do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Stosownie do art. 36 § 3 Kodeksu Wyborczego informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego jest udostępniany na wniosek zainteresowanego w Urzędzie Gminy Wólka w godzinach pracy urzędu.
 
Do dnia 17 maja 2019 r. wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może złożyć do Wójta Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [249.67 KB]

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [49.00 KB]

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [198.77 KB]

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [50.50 KB]


 
Wyborcy przebywający czasowo oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający na terenie gminy Wólka, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu mogą w terminie do dnia 21 maja 2019 r. składać w Urzędzie Gminy Wólka wnioski o dopisanie do spisu wyborców.
 
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać w urzędzie gminy najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r.
 
Wójt
/-/
mgr Edwin Gortat
 
 
 
 
Powrót